คณะสงฆ์ไทยกว่า 2 หมื่นรูปร่วมขบวนเชิญโกศศพ 'สมเด็จเกี่ยว' 9 มี.ค.

คณะสงฆ์ไทยกว่า 2 หมื่นรูป ร่วมขบวนเชิญโกศศพ "สมเด็จเกี่ยว" ไปยังเมรุหลวงหน้าพลับพลาอิศริยาภรณ์ วัดเทพศิรินทร์ 9 มี.ค.นี้ ขณะที่วัดสระเกศฯ เชิญชวนพุทธศาสนิกชนแต่งขาวร่วมขบวนเชิญศพ

สิ้น "หลวงปู่หงษ์" เกจิดังเมืองสุรินทร์ วัย 97 ปี

หลวงปู่หงษ์ พฺรหฺมปญฺโญ แห่งวัดสุสานทุ่งมน พระเกจิดังเมืองสุรินทร์ มรณภาพอย่างสงบด้วยโรคชรา ในวัย 97 ปี

ประมุขสงฆ์ทั่วโลกร่วมงานสมเด็จเกี่ยว

ผู้ช่วยวัดสระเกศ เผย ประมุขสงฆ์ทั่วโลกแจ้งร่วมพระราชทานเพลิงศพสมเด็จเกี่ยว 9 มีนาคมนี้ ณ วัดเทพศิรินทราวาส พร้อมเปิดพื้นที่ให้ประชาชนได้ถวายสักการะเป็นครั้งสุดท้าย

“สมเด็จฯ วัดปากน้ำ” ห่วงเรื่องความปลอดภัย เสนอพระสงฆ์จังหวัดชายแดนใต้งดบิณฑบาตชั่วคราว

“สมเด็จฯ วัดปากน้ำ” ห่วงเรื่องความปลอดภัย ขอให้พระสงฆ์ในจังหวัดชายแดนภาคใต้งดบิณฑบาตชั่วคราว เสนอรัฐบาลเพิ่มงบฯ นิตยภัต

กฤษฎีกาชี้ชัด 'แม่ชี' เป็น 'นักบวช' ไม่มีสิทธิเลือกตั้ง

สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ชี้ชัด "ชี" หรือ "แม่ชี" เป็นนักบวช อิงตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน และให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญ ห้ามมิให้ภิกษุ สามเณร นักพรต หรือนักบวช ใช้สิทธิเลือกตั้ง

"สมเด็จวัดปากน้ำ" หนุน พระสังฆาธิการเรียนบาลีเพิ่ม

สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ ผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราช ในฐานะแม่กองบาลีสนามหลวง เดินทางมาตรวจสนามสอบบาลีประโยค 1-2 และประโยคเปรียญธรรม (ป.ธ.) 3 ประโยค เมื่อเร็วๆ นี้ ที่วัดพราหมณี (หลวงพ่อปากแดง) จ.นครนายก พร้อมทั้งให้โอวาท ว่า

ธรรมยุตประกาศเปลี่ยนสีจีวร เริ่ม 13 พฤษภาคม 57

สมเด็จพระวันรัต ประกาศคณะสงฆ์ธรรมยุต ให้พระสงฆ์-สามเณรทุกวัดสังกัดธรรมยุต เปลี่ยนสีจีวรเป็นสีพระราชนิยม เพื่ออนุโมทนาพระราชศรัทธาในหลวง เริ่มใช้วิสาขบูชา 13 พ.ค. 2557

เจ้าคณะใหญ่หนกลางหนุนห้ามพระ-เณรขับรถ

เมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ สมเด็จพระพุทธชินวงศ์ (สมศักดิ์ อุปสโม) เจ้าอาวาสวัดพิชยญาติการาม กรรมการมหาเถรสมาคม (มส.) เจ้าคณะใหญ่หนกลาง กล่าวว่า กรณีคณะสงฆ์หนเหนือ ออกประกาศคณะสงฆ์หนเหนือ ห้ามพระภิกษุสามเณรขับรถยนต์และขี่จักรยานยนต์ และระเบียบคณะสงฆ์หนเหนือว่าด้วยการห้ามพระภิกษุสามเณรขับรถยนต์หรือขี่จักรยานยนต์ พ.ศ.2557 โดยอาศัยอำนาจตามกฎมหาเถรสมาคมฉบับที่ 23 พ.ศ.2541 ว่าด้วยระเบียบการปกครองคณะสงฆ์หนเหนือ โดยมีผลบังคับใช้วันที่ 14 กุมภาพันธ์ เป็นสิ่งที่ดีน่าสนับสนุน

เจ้าคณะภาค 5 ชงกฎห้ามพระ-เณรขับรถ ฝ่าฝืนระงับตำแหน่ง-สมณศักดิ์ 3 ปี

8 ก.พ. 57 - พระพรหมโมลี (สุชาติ ธมฺมรตโน) ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดปากน้ำ ภาษีเจริญ ในฐานะเจ้าคณะภาค 5 (พิษณุโลก สุโขทัย อุตรดิตถ์ ตาก) ฝ่ายมหานิกาย เปิดเผยว่า ตามที่ที่ประชุมพระสังฆาธิการ (พระชั้นผู้ใหญ่) ในเขตปกครองคณะสงฆ์หนเหนือ เมื่อเดือนมกราคม ที่ผ่านมา มีมติเห็นชอบร่างประกาศคณะสงฆ์หนเหนือ เรื่องห้ามพระภิกษุสามเณรขับขี่รถยนต์และจักรยานยนต์ และระเบียบคณะสงฆ์หนเหนือว่าด้วยการห้ามพระภิกษุสามเณร ขับรถยนต์หรือจักรยานยนต์ พ.ศ.2557 โดยอาศัยอำนาจตามความในข้อ 7 (1), (2), (5) แห่งกฎมหาเถรสมาคมฉบับที่ 23 พ.ศ.2541 ว่าด้วยระเบียบการปกครองคณะสงฆ์หนเหนือนั้น

ออกร่างประกาศห้ามพระซิ่งรถ ฝ่าฝืนมีโทษหนัก

คณะสงฆ์หนเหนือ ร่างประกาศห้ามพระ-เณรขับทุกชนิด หากฝ่าฝืนงดพิจารณาเลื่อนสมณศักดิ์ 3 ปี พร้อมขอความร่วมมือพระ-เณรเลิกโบกรถเดินทาง หวั่นสร้างความเดือดร้อนแก่ประชาชน -สร้างภาพไม่เหมาะสมแก่สมณสารูป