ขึ้นเงินเดือนครูพระ 4,000 รูป ปีละ 1.2 หมื่นบาท

สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติไฟเขียวเพิ่มเงินเดือนครูพระ 4,000 รูป เท่าตัว เผยจากปีละ 6,000 เป็น 12,000 บาท ขณะครูพระแผนกบาลี 520 รูป ได้เพิ่มให้เป็นปีละ 18,000 บาท

เมื่อวันที่ 6 ตุลาคม นางบุญศรี พานะจิตต์ รองผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ (พศ.) กล่าวว่า ในปีงบประมาณ 2552 นี้ พศ.จะมีการปรับเพิ่มเงินอุดหนุนให้แก่ครูพระที่สอนอยู่ในโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกธรรม-บาลี โดยในส่วนของแผนกธรรม ซึ่งขณะนี้มีครูพระที่ลงทะเบียนไว้กับกองพุทธศาสนศึกษาทั้งหมดประมาณ 4,000 รูป เดิมจะได้รับค่าตอบแทนปีละ 6,000 บาท จะเพิ่มให้เป็นปีละ 1.2 หมื่นบาท

ขณะที่ในส่วนของครูพระแผนกบาลีที่มีการลงทะเบียนแล้วมีอยู่ 520 รูป เดิมได้รับค่าตอบแทนปีละ 9,000 บาท จะเพิ่มให้เป็นปีละ 18,000 บาท   และกองพุทธศาสนศึกษายังมีการตั้งเป้าว่าจะมีการลงทะเบียนครูพระแผนกบาลีให้ถึง 1,000 รูปด้วย

ที่มา: 

คมชัดลึก

ความคิดเห็น

ได้รับแต่งตั้งเป็นพระครูครบหนึ่งปีแล้วพระครูวัดที่บ้านยังไม่ได้รับเงินเดือนเลยอยากทราบว่านานไหมจึงจะตกเบิกหรือต้องติดต่อใครที่ไหน

เงินนิตยภัตของพระครูสัญญบัตร 6 เดือนแล้วยังไม่ออก สงสารพระท่านยามดีใช้งาน ยามไข้ไม่มีเงินรักษาตัว อ่างทอง

เที่ยวนี้ นานมากเลยแหละ น่าจะเป็นเดือน ๆไปเนาะ

ได้รับตราตั้งครูสอนพระปริยัติธรรม ตามระเบียบกรมการศาสนา ว่าด้วยการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกธรรม-บาลี จากทางเจ้าคณะจังหวัดแล้วครับ แต่ยังไม่ได้ลงทะเบียนรับเงินเดือน กับทางสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ
อยากทราบว่าต้องเตรียมเอกสารอะไรบ้างครับ และต้องส่งเอกสารรายงานไปที่ไหน

ตอบครับ

ไม่ต้องส่งรายงานหรือเอกสารใด ๆ ทั้งสิ้น เพราะครูสอนพระปริยัติธรรม ไม่จะเป็นแผนกธรรมหรือบาลี ต้องผ่านการอบรมจากสำนักงานพระพุทธศาสนาก่อนจะตั้งขึ้นมาลอย ๆ ไม่ได้

เนื่องจากทางสำนักแม่กองธรรมสนามหลวง และสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ มีการอบรมในแต่ละภาค แต่ละจังหวัด แต่ส่งหนังสือแจ้งสำนักเรียนไม่ทั่วถึง จึงไม่ได้รับทราบข้อมูลครับ ว่าอบรมกันที่ไหนอย่างไรในแต่ละปีก็ทราบครับว่ามีการอบรม แต่ไม่มีหนังสือให้ทราบจึงไม่ได้เข้าอบรม ขอความกรุณาแจ้งให้ทราบทุกสำนักเรียนด้วยครับ

เนื่องจากทางสำนักแม่กองธรรมสนามหลวง และสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ มีการอบรมในแต่ละภาค แต่ละจังหวัด แต่ส่งหนังสือแจ้งสำนักเรียนไม่ทั่วถึง จึงไม่ได้รับทราบข้อมูลครับ ว่าอบรมกันที่ไหนอย่างไรในแต่ละปีก็ทราบครับว่ามีการอบรม แต่ไม่มีหนังสือให้ทราบจึงไม่ได้เข้าอบรม ขอความกรุณาแจ้งให้ทราบทุกสำนักเรียนด้วยครับ

ได้รับตราตั้งครูสอนพระปริยัติธรรม ตามระเบียบกรมการศาสนา ว่าด้วยการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกธรรม-บาลี จากทางเจ้าคณะจังหวัดแล้วครับ แต่ยังไม่ได้ลงทะเบียนรับเงินเดือน กับทางสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ
อยากทราบว่าต้องเตรียมเอกสารอะไรบ้างครับ และต้องส่งเอกสารรายงานไปที่ไหน

ขออนุโมทนาที่ขึ้นเงินเดือนให้ครูพระสอนศีลธรรมในโรงเรียนเพราะค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปสอนนั้นต้องจ่ายทุกวัน เพราะฉะนั้นเมื่อขึ้นเงินเดือนแล้วช่วยจ่ายเข้าบัญชีตรงเวลาด้วย เพราะพระที่ไม่มีกิจนิมนต์ต้องยืมเขาใช้จ่ายก่อนขอคำตอบว่าทำไมล่าช้าด้วย
เจริญพร

ครูพระเงินเดือนออกช้า 3 เดือนออกที กาฬสินธ์ ม.จ.ร ขอนแก่นรับผิดชอบช่วยทีจะ

Member since:
21 February 2008
Last activity:
3 ปี 34 สัปดาห์

ขอเข้ามาร่วมแสดงความคิดเห็นด้วยครับผม

ก็ขอฝากคำพูดไว้สั้นๆ แค่ว่า ฝนตกน่ะดีแล้ว แต่ขอให้ตกให้ทั่วฟ้าด้วยก็จะดีมากๆ

ครูบ้านนอกยังลำบากอีกมากมายนัก  ถ้าไม่ใช่ใจรักที่จะสอนแล้วหละก็ 

รูปที่ต้องควักย่ามทุกๆ เดือน ( แถมบางเดืือนควักฟรีด้วย ) คงม้วนเสื่อกลับกุฏิกันไปหมดแล้วหละ

อย่าลืมว่า  ค่าของคน  นั้นมิใช่  อยู่ที่เป็นคนของใคร  น๊ะครับ ..  

ในปัจจุบันนี้พระสอนศีลธรรมในโรงเรียนมีปัญหาด้านการเงินเป็นอย่างมาก เพราะเงินที่ได้รับ น้อยเกินไป ที่จริงหน้าจะปรับเงินให้ขึ้นมากกว่านี้ เหมือนกับครูพระที่สอนในแผนกธรรม และบาลี ซึ้งการสอนของพระสอนศีลธรรมในโรงเรียนนั้น ก็ไม่ต่างไปกับพระที่สอนดังกล่าวข้างต้น เงินเดือน แค่ ๒,๐๐๐ บาท/เดือน ก็ยังไม่พอที่จะนำมาบริหารการสอนได้ไม่เต็มที่ บางครั้งก็ควั้กประเป๋าตนเอง บางเดือนสูงถึง ๔.๐๐๐ บาท ซึ่งมีผลทำให้พระสอนศีลธรรมเกิดสภาพพร้องทางการเงินในแต่ละเดือนเป็นอย่างมาก
ด้วยเหตุข้างต้นจึงอยากให้ทางผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับพระสอนศีลธรรมในโรงเรียนช่วยพิจารณาในส่วนนี้ด้วย เพื่อกระตุ้นให้พระสอนศีลธรรมได้มีกำลังใจในการทำงานสืบต่อไป

พวกคุณช่วยเอาเงินเดือนพระสอนศีลธรรมให้เราเสียดีๆเลยอย่าอมๆ

ดีแล้วครับที่มีการขึ้นเงินเดือนให้แก่ครูพระสอนศีลธรรมแต่ตอนนี้ผมข้องใจมากๆเลยครับว่ามจร.พะเยาทำไมยังไมเอาเงินเดือนครูพระสอนศีลธรรมให้พวกผมอีกละครับตั้งแต่เดือนกันยายนถึงเดือนตุลาคมนี้ผมยังไม่ได้เงินเดือนเลยยังไงช่วยติดตามหน่อยนะครับหรือว่าพระครูศีรวรพินิจเอาไปแดกหรือเอาไปออกดอกบี้ยกินหรือว่าไงก็ไม่รู้ยังไงช่วยติดตามให้พวกผมหน่อยนะครับ

น่าจะเปิดสอบรับพระทั่วไปที่มีความรู้ความสามารถด้วย

จำนวนผู้เข้าสอบลดลง และคุณภาพของผู้สอบผ่านไม่เป็นที่ประจัก ควรปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน ให้มีเวลาที่ชัดเจน มีจำนวนชั่วโมงที่แน่นอน มีเกณฑ์ที่เป็นมาตรฐาน มีการติดตามนิเทศก์การเรียนการสอนที่เป็นประโยชน์ต่อการเรียนอย่างแท้จริง ถ้าทำได้พระพุทธศาสนาจะมีคุณค่า แล้วงบประมาณจะตามมาเอง อย่าอยากเพิ่มแต่เงินแต่งานไม่เพิ่ม คุณภาพไม่ปรากฎ......

จาก....ชูธรรม........

ขอโมทนาสาธุการ กับนโยบายของรัฐที่เห็นสำคัญของพระสงฆ์ คราบบบบบบบบบบบบบบบบบบบ

แสดงความคิดเห็น

  • ที่อยู่เว็บและอีเมลจะเปลี่ยนเป็นลิงก์ให้อัตโนมัติ
  • Allowed HTML tags: <p><a><u><i><b> <em><strike><img> <strong> <cite> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd><blockquote><div>
  • *การขึ้นบรรทัดใหม่ : ถ้าข้อความยาวไม่เกิน 1 บรรทัด กด Enter หนึ่งครั้ง, ถ้ายาวเกิน 1 บรรทัด กด Enter สองครั้ง เพื่อให้มีช่องว่างระหว่างย่อหน้า ให้อ่านง่ายขึ้น - มีวรรคตอน อย่าเขียนติดกันเป็นพืด* :(

ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการตั้งค่ารูปแบบอินพุต

By submitting this form, you accept the Mollom privacy policy.