ขอเชิญเที่ยวงานนนัสการพระธาตุพนมประจำปี 2552 ครับ

            กำหนดจัดพิธีเปิดงานเทศกาลนมัสการพระธาตุพนม ในปีนี้ วันที่  2 กุมภาพันธ์ 2552 เวลา 14.00 น. ณ ศาลาตรีมุขกาญจนาภิเษก วัดพระธาตุพนม  ก่อนพิธี  จะมีการอัญเชิญ พระอุปคุตเพื่อคุ้มครองงาน   มีพิธีคารวะองค์พระธาตุพนม เพื่อถวายข้าวพิชภาค เครื่องสักการะและจตุปัจจัย ไทยธรรม พิธีคารวะองค์พระธาตุพนมเป็นต้น  

                นอกจากนี้ ภายในงานตลอดทั้ง 9 วัน 9 คืน จัดให้มีพิธีรำบูชาพระธาตุพนม พิธีแห่กองบุญถวาย      องค์พระธาตุ  พิธีทำบุญ พิธีเวียนเทียน  การบรรยายธรรม การตักบาตรคู่อายุ  การฟ้อนรำศรีโตบูร การแสดงหมอลำหมู่ หมอลำกลอน  หมอลำหัวตอนตาล ตลอดทั้งจน การแสดง มหรสพอื่นๆ อีกมากมาย  จึงขอเชิญชวน พุทธศาสนิกชน และผู้สนใจทุกท่าน  ไปเที่ยวงานนมัสการ พระธาตุพนม ประจำปี 2552 โดยทั่วกัน 

ต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมสามารถเข้าได้ที่ 

http://www.thatphanom.com/
http://www.sawasdeenakhonphanom.com/